מעשיות מרפאות- סדנא למטפלים- ימי שישי 9-13

קורס מעשי למטפלים