קול קורא להצעות לכנס הדו שנתי לטיפול באמצעות אמנויות של י.ה.ת.

לוגו יהת

הכנס הדו שנתי לטיפול באמצעות אמנויות של י.ה.ת.- האגודה לטיפול באמנויות בישראל

בשיתוף מוסדות ההכשרה לתואר שני בטיפול באמנויות

11-12.2.2019: מוּסר וּמְסרים

 

כנס יה"ת הינו אירוע המתקיים אחת לשנתיים ומטרתו קיום מפגש בין המטפלים באמצעות אמנויות מרחבי הארץ, יצירת מרחב לימודי משותף והתעדכנות בפרקטיקה ובמחקר עכשוויים, המתקיימים כיום בישראל.

הכנס השנה יתמקד בנושא מוּסָר וּמְסַרים דרך המבט הקליני החברתי והמחקרי.

נתבונן בשאלות אתיות בעידן הטכנולוגי, בעבודה בקליניקה ובדרכי ההתערבות, יחד עם הפניית זרקור על המסרים המודעים והלא מודעים סביב שאלות אישיות, מקצועיות וחברתיות איתן מתמודד המטפל/ת באמצעות אמנויות, המרצה המכשיר/ה מטפלים, המדריך/כה הפרטני/ת והקבוצתי/ת וכולנו כחלק מהחברה במאה ה-21.

מוזמנים להגיש הצעות לכנס הן אנשי מקצוע, אשר פיתחו פרקטיקה מעניינת או חדשנית או ייחודית והן אנשי מחקר ותיאורטיקנים. את ההצעות יש להגיש בתוך הטבלה המצורפת. אנא שימו לב להנחיות המדויקות (בקובץ המצורף) והקפידו לשמור עליהן במטרה למנוע עוגמת נפש. ההצעות יעברו שיפוט אנונימי על ידי שני שופטים שונים בלתי תלויים מהוועדה המדעית של הכנס.

הגשת ההצעות לכנס תתאפשר עד ליום ראשון 15.7.18 את ההצעה יש לשלוח למייל של י.ה.ת. yahat2013@gmail.com לטל גלבוע המתאמת הארגונית. אנא שימו לב שקיבלתם אישור שההצעה התקבלה. הצעות שיוגשו שלא בהתאם להנחיות, או שלא יגיעו עד לתאריך ההגשה לא ישלחו לשיפוט. ההודעה על בחירת ההצעות תינתן עד סוף חודש ספטמבר, 2018.

הורדת מסמכים להגשת תקצירים

כפי שנהוג בכנסים אקדמיים, ההנחיה וההרצאה הם בהתנדבות וללא תשלום. המנחים והמרצים ירשמו לכנס ויפורסמו בכל פרסומי הכנס.

אפשרויות ההגשה השונות: הרצאה, פאנל, פוסטר, סדנא קצרה, סדנא ארוכה – מפורטות בטבלה.

 

ראשות הועדה המדעית

ד"ר דפנה רגב

ד"ר שרון שניר

ד"ר אופירה הוניג (יו"ר הכנס)