סטודנטים

סטודנטים ללימודי טיפול באמצעות אמנויות במוסד המוכר על ידי המל"ג:

אישורים נדרשים

אישור לימודים עדכני בצרוף כרטיס סטודנט (תכניות לתעודה עד לשנת 2018) או אישור הרשמה לשנה ג' (תכניות לתואר שני).  

תעודת זהות או תעודת תושב 

את כלל טפסי הקבלה הרלוונטים והאישורים, והסבר על אופן הגשתם ניתן למצוא בדף טפסי קבלה.