קול קורא ראש.ת חטיבת הדרמה

ביוני הקרוב,מסתיימת קדנציה (4 שנים) של ראשות חטיבת הדרמה ביה"ת  - אורנית חורש ופזית אילן ברקוביץ, והן מבקשות לסיים את תפקידן. 

אנו קוראות.ים למטפלות.ים בדרמה במעמד מדריך המעונינות.ים ורואות.ים עצמן.ם מתאימות.ים לתפקיד להציע את מועמודתן.ם.

על המועמד להגיש קו"ח עם התייחסות לעשייתו ומעמדו ביה"ת וכן אני מאמין.

המועמדים לתפקיד יוצגו במהלך אסיפת החברים השנתית שתתקיים ביוני והבחירות לתפקיד יתקיימו במהלך הישיבה.

ראש חטיבה מהווה חלק מהנהלת יה"ת על כל המשתמע מכך.*

תפקיד ראש חטיבה  הוא לארבע שנים עם אפשרות להארכה - והינו בהתנדבות. 

התפקיד

ייזום פעילויות אקדמיות ומקצועיות ייחודיות לחברי החטיבה, כגון: כנסים ימי עיון וכד'. 
 קשר עם חברי החטיבה בשטח תוך תדיקת הצרכים העולים מהשטח.
עבודה בשיתוף עם ועדת רישום ומעבר של החטיבה ונציגי החטיבה בארגונים בחו"ל.
 השתתפות בישיבות הנהלה ואסיפות חברים.
 

מייל לשליחת קורות חיים ואני מאמין  -    [email protected]

ניתן להגיש מועמדות עד תאריך - 01/06/2022

*לחצו כאן למעבר לתקנון יה"ת באתר