קול קורא להגשת הצעות לכנס הדו שנתי 2021

יה"ת - האגודה לטיפול באמצעות אמנויות בישראל

בשיתוף מוסדות ההכשרה לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות

 

1-2.2.2021  התמודדות וחוסן במרחבי הטיפול השונים

 

כנס יה"ת הינו אירוע המתקיים אחת לשנתיים ומטרתו קיום מפגש בין מטפלים באמצעות אמנויות מרחבי הארץ, יצירת מרחב לימודי משותף והתעדכנות בפרקטיקה ובמחקר עכשוויים המתקיימים כיום בישראל ובחידושים מהעולם.

הכנס השנה יתמקד בנושא של התמודדות ושל פיתוח חוסן, במרחבים השונים בהם מתקיים הטיפול באמצעות אמנויות. נתבונן בקשת הקיימת בין התמודדות עם טראומה והחלמה ועד עבודה על העצמה ופיתוח חוסן, ונתעדכן בהתפתחויות שחלו בעשור האחרון במרחבי הטיפול, הנוגעות למרחבים בהם מתנהלים טיפולים באמצעות אמנויות. בתוך זאת, נתייחס להגדרות המשתנות של מרחב החקירה מטפל-מטופל-יצירה ונדון בדמותו של המטפל באמצעות אמנויות במאה ה- 21.

מוזמנים להגיש הצעות לכנס מטפלים באמצעות אמנויות אשר פיתחו פרקטיקה מעניינת, ייחודית או חדשנית, ואנשי מחקר ותיאורטיקנים. דגש בבחירת ההצעות יינתן ליצירת חיבורים בין תיאוריה, מחקר ופרקטיקה. למשל, תנתן עדיפות להצגת תיאורי טיפול הכוללים בתוכם עיגון תיאורטי רחב, להצגות מחקרים המשלבות בתוכן תיאורי טיפול והשלכות לפרקטיקה, (עם חיבור לאמנויות), או להצגת מודלים טיפוליים מעוגנים תיאורטית. את ההצעות יש להגיש על גבי הטופס המצורף מטה, אנא שימו לב להנחיות המדויקות והקפידו לשמור עליהן במטרה למנוע עוגמת נפש. ההצעות יעברו שיפוט אנונימי על ידי שני שופטים שונים בלתי תלויים מהוועדה המדעית של הכנס (הכוללת נציגים מכל תוכניות ההכשרה בארץ). מותר להגיש יותר מהצעה אחת, אך תבחר הצעה אחת בלבד לכל מציג (למעט חריגים בהתאם לצרכי הכנס).הגשת ההצעות לכנס תתאפשר עד ליום  01.8.2020  את ההצעה יש לשלוח למייל של  יה"ת yahatlimudim@gmail.com  ליובל עמר רכזת הקורסים והכנס. אנא שימו לב שקיבלתם אישור שההצעה התקבלה עם מספר ההצעה. הצעות שיוגשו שלא בהתאם להנחיות או שלא יגיעו עד לתאריך ההגשה, לא ישלחו לשיפוט. ההודעה על בחירת ההצעות תינתן עד סוף חודש ספטמבר, 2020.

כפי שנהוג בכנסים אקדמיים, ההנחיה וההרצאה הם בהתנדבות וללא תשלום. המנחים והמרצים ירשמו לכנס וישלמו עליו כמו שאר המשתתפים ויפורסמו בכל פרסומי הכנס כולל בחוברת התקצירים (שתשלח למשתתפים סמוך למועד הכנס).

אפשרויות ההגשה השונות: הרצאה, תיאור טיפול, פאנל, פוסטר, סדנא קצרה, סדנא ארוכה – מפורטות בטבלה.

נשמח לענות על כל שאלה  054-547-7980 או במייל yahatlimudim@gmail.com

להגשת הצעה לחצו כאן

 

בברכה,

יו"ר הכנס ד"ר אופירה הוניג,

יו"ר וועדה מדעית פרופ' שרון שניר וד"ר דפנה רגב 

יו"ר וועדה מארגנת אפרת ורדי

יו"ר יה"ת  תמי ירמיהו