קורס התערבות דינמית ממוקדת בטיפול באמנות, ד"ר שלמה זלוטניק

מספר הקורס: 10039

שם המרצה: ד"ר שלמה זלוטניק 

סוג הקורס: סדנה

תנאי סף לקבלה לקורס: מטפלים באמצעות אמנויות לאחר סיום לימודיהם.

תכני הקורס:

בסדנה נעבוד עם היצירות של המשתתפים. נכיר את האפשרות לקבל מהיצירה הבנה ראשונית של עולם המצוקה הפנימי של המטופל. נכיר את תפקיד החשיבה הראשונית באמנות ובעיצוב תצורת המצוקה. המונח "תצורת המצוקה" מתאר התהוות מתמשכת רב רבדית ולא מודעת של פרוטוטייפ המצוקה. מדובר בדרך התבוננות פנימית/חווייתית לגבי אופן המצוקה החווייתי, הדמויי והתמונתי שבא לידי ביטוי בתכנים שונים אך  באופן דומה. המונח הוצג בעבודת הדוקטורט של ד"ר שלמה זלוטניק וכן  בשני המאמרים שלו לקריאה למפגשים.  

בהתבסס על הבנה ראשונית של "אזור המצוקה", נחשוב מהן האפשרויות של כיוון הטיפול אשר יוכלו להיבדק בהמשך הטיפול. כיצד ניתן יהיה אולי לתרגמן לעבודה הטיפולית באמצעות אמנויות. מכאן נצא לחשיבה על תכנון הטיפול בהתאם לאילוצי הזמן, האמצעים הטיפוליים והאפשרויות האישיות של המטופל.

ההשתלמות מבוססת על עבודת יצירה של המשתתפים אשר תוצג במפגש הראשון. הדבר יאפשר למשתתפים להכיר ולהתנסות בדיאלוג עם היוצר, ויתן בסיס והמחשה לעבודה הטיפולית עם מטופליהם.

תיאור הקורס ומטרותיו:

1. הכרות עם החשיבה הראשונית וביטוייה באמנות ובנפש.

2. האפשרות להבנת אזור המצוקה של המטופל מתוך יצירתו באמצעות אמנויות

3. הכרות עם מסגרת חשיבה טיפולית על כיוון הטיפול ומטרותיו בטיפול דינמי ממוקד.


תוצרי הלמידה:

1. המשתתפים ירחיבו את היכולת לעבוד עם יצירות כחומר טיפולי ולזהות בהן את איזורי המצוקה

המאפיינים את המטופל.

2. המשתתפים ירחיבו את היכולת להמשגה תיאורטית לפרקטיקה הטיפולית באמצעות אמנויות ואת תפקידה של החשיבה הראשונית בהקשר זה.

3. המשתתפים ירכשו כלי חשיבה בסיסיים בעבודה טיפולית מתמקדת ותכנון זמן בטיפול.


מיקום הקורס:  מרכז יישומים קליניים, בת חפר

הקורס יתקיים במתכונת פרונטלית ע"פ הנחיות משרד הבריאות ובהתאם להנחיות התו הירוק לתקופת הקורס.

היקף הקורס:  30 ש"א

הקורס יתקיים במשך חמישה ימי שישי החל מ2/7/21 כל מפגש הוא בן 6 ש"א,  בין השעות 8:30-  13:30.  בהנחיית ד"ר שלמה זלוטניק.

לצפיה בתאריכי המפגשים לחץ כאן

מספר משתתפים מינימלי ומקסימלי לפתיחת הקורס: 15

עלות הקורס: 

חבר\ת יה"ת-  2100 ש"ח 

אינו חבר\ת יה"ת- 2400 ש"ח 

העלות אינה כוללת דמי רישום בסך 150 ש"ח

  ***פתיחת הקורס מותנית בכמות הנרשמים

הכרה לצורך גמול\אופק חדש: יש להגיש בקשה 45 יום לפני תחילת הקורס. 

בקישור הבא: בקשת הכרה לצורך גמול/אופק חדש

דרישות הקורס מהמשתתפים והרכב הציון, כולל פירוט עבודה או מבחן לסיום:

1 .הכנת עבודת יצירה אישית של כל אחד מהמשתתפים לפני המפגש הראשון.

2. ההשתלמות הינה סדנאית ובנויה על למידה והתנסות באמצעות עבודה קבוצתית על עבודות יצירה של המשתתפים. ההשתלמות דורשת על כן שיח ופתיחות של המשתתפים.

3. קריאת מאמר לקראת כל מפגש.

4. עבודת סיום אשר תכלול את היצירה וההבנות שנגזרו ממנה, וממנה יגזר הציון.

ציוד נדרש לקורס: אין צורך בציוד.

על המנחה: ד"ר שלמה זלוטניק הוא פסיכולוג קליני בכיר אשר הקים את מרכז יישומים קליניים בשנת 1994 ועומד בראשו. מומחה בתחום של טיפול דינמי ממוקד ויישומיו. סיים לימודי דוקטורט בתכנית לפרשנות ופסיכואנליזה באונ' בר-אילן. נושא התיזה: פרשנות ממוקדת כגישה טיפולית בפסיכותרפיה פסיכואנליטית עכשווית.

מלמד, מדריך ומכשיר מטפלים בגישה הדינמית הממוקדת, מזה 17 שנים. מרצה ומדריך בתכניות שונות לפסיכותרפיה ובהשתלמויות מקצועיות למטפלים במרכזים טיפוליים, שירותי בריאות הנפש ועוד. היו"ר הראשון של האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת.


מצב קישור לטופס רישום

מצ"ב קישור לתשלום דמי הרישום

מצ"ב קישור לתקנון

לכל שאלה ובירור לגבי תהליך ההרשמה ניתן ליצור קשר עם עדי ברדה:   yahatlimudim@gmail.com