מרכז המחקר לטיפול באמצעות אמנויות מזמין מטפלים ומטפלות לקחת חלק בפרויקט ״KitCAT"


שלום רב,
מרכז המחקר לטיפול באמצעות אמנויות מבקש להזמין מטפלים ומטפלות לקחת חלק בפרויקט ״KitCAT".
להתעניינות ולהצטרפות נא לשלוח מייל ל: kitcatproject@gmail.comמרכז המחקר לטיפול באמצעות אמנויות מבקש להזמין מטפלים ומטפלות לקחת חלק בפרויקט ״KitCAT

הזמנה לכנס יהת