הצבעת חברי יה"ת לתפקיד יו"ר יה"ת

בתאריך 18.07.21 פורסם קול קורא לטובת יו"ר יה"ת.

ד"ר מיכל לב הגישה מועמדות .

מצורפים חזון וקורות חיים של ד"ר מיכל לב לעיונכן.ם

ההצבעה מיועדת לחברי יה"ת בלבד אשר שילמו דמי חבר לשנת 2021.

 

ההצבעה תיסגר ביום רביעי 04.08.21

 

לקריאת החזון של ד"ר מיכל לב לחצו כאן

לקורות חיים לחצו כאן

על פי בקשת ועדת ביקורת עצרנו כרגע את ההצבעה