קול קורא להצעות לכנס הדו שנתי לטיפול באמצעות אמנויות של י.ה.ת.