פותחים מחזור ראשון של קורסי י.ה.ת

הקורס סוגיות קליניות בטיפול באמנות בהנחיית יהודית סיאנו

סוגיות קליניות בטיפול באמנות  2018-2019  תשע"ט

לבוגרי תכניות הכשרה לטיפול באמנות

מרצה: יהודית סיאנו

הקורס המוצע מעניק אישור על שעות הדרכה קבוצתית של י.ה.ת והכרה לגמול השתלמות בתהליך של מסלול אישי במשרד החינוך - מותנה באישור מפקחת.

מיקום: 

רח' הולנד 8 חיפה, (הכניסה ברח' לינדנשטראוס 2).

עיקרי התוכנית:

o        האמנות בטיפול באמנות. 

o        מודעות אקולוגית בטיפול באמנות

o        סוגיות מגדר ולאום – קונפליקטים בטיפול באמנות

o        טיפול באמנות עם טראומה ודיסוציאציה

o        זהות אישית ומקצועית - מורכבות תרבותית 

 חשוב:

מטפלים העובדים במערכת החינוך המעוניינים לקבל גמול במסלול אישי על הקורס, חייבים להגיש את הטופס המצורף למפקחת האחראית על הפיתוח המקצוע של המחוז בו הם עובדים. את הטופס יש להגיש 45 יום לפני תחילת הקורס אחרת לא יוכר לגמול אישי (מותנה באישור המפקחת). בתום הלימודים יש לשלוח את האישור על סיום הקורס כולל ציון למפקחת על מנת לקבל את האישור לגמול.

שכר לימוד : 1520 ₪  

לסילבוס הקורס

לטופס מסלול אישי של משרד החינוך

לתשלום