PLAYFULL (נס גדול היה פה)- יום עיון של חטיבת הדרמה בי.ה.ת 7.12.18 ההרשמה נפתחה

תיאוריה, כלים וטכניקות לנוכחות והתערבות משחקית בטיפול.

7.12 יום ו', נר חמישי,  8:30 -14:00,    תיכונט ת"א.

תכנית יום העיון:

8:30-9:00 התכנסות ורישום

9:00-10:00 פעילות פתיחה בהנחיית זהר גרינברג.

 10:00-11:30 סדנאות לבחירה:
                      להיפגש עם מתבגרים במרחב משחק משותף DVT קבוצתי - סמדר בן עמי ועדי סטרוד עזר,
                     משחק עם ילדים שמתקשים לשחק - רונית רכשטפן, 
                     מגששים באפילה - תמר קמחי.

 11:30-12:00 הפסקה עם כיבוד קל

 12:00-13:30 סדנאות לבחירה:
                    לילה -משחק כשלעצמו - דובי בלום יזדי
                    משחקים בקול - ערן נתן

13:30-14:00 - סיכום משותף 
                              

עלות:
         חברי י.ה.ת. 80
         סטודנטים חברי י.ה.ת. 70 ₪
         סטודנטים שאינם חברי י.ה.ת. 75 ₪
         משתתפים שאינם חברי י.ה.ת 110 ₪

 

כתובת יום העיון: תיכונט ת"א, רח' שושנה פרסיץ 1. (בחדר השקוף ) 

קישור הרשמה ותשלום  לאחר ההרשמה ליום העיון יש להרשם לסדנאות  

קישור לפירוט הסדנאות 

קישור לרישום לסדנאות