קול קורא להגשת הצעות לתכנים ביום העיון "מטפלים במשרד החינוך שיתופי פעולה ועבודה רב מקצועית"


לרגל יום העיון שיתקיים ביום שישי 2019\12\6 בסמינר הקיבוצים מטפלים ואנשי מקצוע במערכת החינוך: אנשי חינוך, מטפלים פארא-רפואיים ואנשי מקצוע מבריאות הנפש,

מוזמנים להגיש הצעות לסדנאות והרצאות שיתקיימו כחלק מיום העיון.

מטרת יום העיון היא להנגיש ידע תיאורטי וחווייתי, המאפשר לאנשי המקצוע להרחיב את אפשרויות שיתוף הפעולה, להעמיק בהבנת ההשפעה ההדדית של העבודה הרב מקצועית ולשפר את המיומנויות של עבודה זו.

הוא יהיה בנוי מהרצאה מרכזית (שעה), הרצאות קצרות (20 דקות - בסגנון טד) וסדנאות (90 דקות) - הצעות להרצאות או לסדנאות ניתן להגיש עד 4/10/2019.

ההנחיות להגשת הצעה ליום העיון:

הנחיות אקדמיות

 1. תיאור אשר כולל רציונל, מטרות, כלים או מידע, ודרכי עבודה. התייחסו בכתיבתכם אל הקשר בין הצעתכם לבין נושא יום העיון "שיתופי פעולה ועבודה רב מקצועית". התקציר ייכתב בצורה ברורה ומזמינה, שתעביר את המסר, תזמין ותמשוך משתתפים לסדנה. אורך הטקסט עד 250 מילים. 
 2. ביבליוגרפיה של ההרצאה/סדנה.
 3. תיאור המרצה/מנחה (עד 50 מילים) שיכלול:
  1. ניסיון בטיפול ובעבודה רב מקצועית
  2. ההכשרה ותחום התמחות
  3. ניסיון בהנחיה בימי עיון/כנסים/הוראה
  4. פרטים נוספים הרלוונטים להצעה.

הנחיות מנהליות

 1. תיאור התנאים הפיזים הנדרשים (ציוד, כסאות, מזרונים, מקרן וכדומה)
 2. ציינו את מספר המשתתפים המינימלי/מקסימלי 
 3. יש לציין כתובת דוא"ל וטלפון להתקשרות.
 4. יש לציין את משך הסדנה/הרצאה: 
 5. הרצאת טד (20 דקות) / סדנה (90 דקות) / הרצאה מרכזית במליאה (60 דקות)

הצעות להרצאה מרכזית שלא ייבחרו, יעברו לבחינה להתאמתן כהרצאות קצרות

התקציר ישמש לבחינת ההצעה וכן, במידה וההצעה תתקבל, למטרת פרסום בתקציר יום העיון.

את התקצירים יש לשלוח עד לתאריך 1/10/2019  לוועדת התעסוקה בי.ה.ת: vaadathataasuka2018@gmail.com

יש לוודא קבלת אישור על קבלת התקציר בדוא"ל חוזר.

התקצירים יעברו לשיפוט על ידי מארגני יום העיון. 

מענה המפרט את תוצאות השיפוט יישלח ישירות למגישים עד לתאריך 1/11/2019.