save the date-יום העיון הדו-שנתי של יה"ת

 

יום העיון הדו-שנתי של יה"ת 


בנושא "משחק החיים" - דיאלוג בטיפול ויצירה עם דויד גרוסמן וכתביויום שישי , 7.2.20 | 14:00-8:00  

סמינר הקיבוצים קמפוס אומנויות, רחוב שושנה פרסיץ 3, תל אביב 

יום העיון יכלול :

-          מפגש ושיח עם הסופר דוד גרוסמן על : סיפורים, יצירה, שרירותיות, תקווה ואפשרות לתיקון.

-          הרצאות וסדנאות יצירתיות בעקבות כתביו.

 

 

ההרשמה דרך אתר יה"ת תיפתח בתחילת חודש דצמבר 2019 עקבו אחר הפרסומים