בעלי הסמכה מחו"ל

 תנאי קבלה לבעלי השכלה מחו"ל בטיפול באמצעות אמנויות:

תעודה נדרשת בסיום הלימודים

אישור סיום לימודים למטפל ביצירה והבעה לתעודה או לתואר מוסמך, בתכנית מוכרת להכשרת מטפלים ביצירה והבעה ממוסד אקדמי מוכר בחו"ל.

אישורים לתנאים מקדימים לתכנית הכשרה

תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל, באחד מהמקצועות הבאים: פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה.

או תואר בוגר (ראשון) כלשהו לפחות, ממוסד אקדמי בארץ או בחו"ל ובלבד שסיים קורסים לפסיכולוגיה כדלקמן:
מבוא לפסיכולוגיה (קורס שנתי)
פסיכולוגיה התפתחותית (קורס שנתי)
תיאוריות  באישיות (קורס סמסטריאלי)
פסיכופתולוגיה (קורס סמסטריאלי)

אישורים על התנסות בתחום האמנות הספציפי

600 שעות התנסות בתחום האמנותי הספציפי כאשר:
300 שעות לפחות יש לסיים לפני וכתנאי לקבלה לתוכנית הלימודים ביצירה והבעה.
300 שעות ניתן לסיים במהלך הלימודים (אך לא כחלק מתוכנית הלימודים).

אישור על הכשרה מעשית

900 שעות (או עיסוק במקצוע ברישיון במוסד ציבורי במשך שנה לפחות).

אישורים מיוחדים

תעודת יושר מקצועית מהגורמים המוסמכים לכך, מהמדינה ממנה עלה מגיש הבקשה ארצה - מאשרת כי אין ולא היו נגד המטפל תלונות משמעת, רשלנות או אתיקה מקצועית.

תעודת זהות או תעודת תושב

את כלל האישורים בצירוף טופס 11 המלא יש לסרוק ולשלוח למייל: yahat2013@gmail.com 

הערות כלליות 

1. תשלום דמי חבר יתבצע לאחר אישור קבלה  לחברות ע"י  ועדת רישום ומעבר. 

2. מעמד ביה"ת תקף רק לאחר תשלום דמי חבר לשנה.

3. יש למלא את כל חלקי הבקשה ולצרף אישורים כנדרש