בר אור גילה

ביבליותרפיה
ירושלים
054-7070807
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר

הזמנה לכנס יהת