ורנר שרון

אמנות חזותית
רמת גן
054-9509178
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר