שחר לוי יונה

טיפול באמצעות תנועה ומחול
ירושלים, הנרייטה סאלד 2 - מגדל נופים
050- 8254777
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
6

עמית כבוד של יה"ת