קוטיק נופרבר מירי

תנועה ומחול
הרצליה
052-2203121
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
מדריך
מספר מדריך:
679