גלינסקי נחמה

אמנות חזותית
מתתיהו
052-7669672
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר