בונן חנה

תנועה ומחול
נהריה
054-4335587
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר