זלוטוגורסקי שחק מיכל

אמנות חזותית
חולון
052-8780807
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
מתמחה הדרכה