ברק מור

אמנות חזותית
פוטותרפיה ואמנות חזותית
ערוגות
052-5305094
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר