אתיקה

"מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב

נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה.

סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו"

תהילים ל"ד

הקוד האתי של יה"ת, המשמש כיום את כלל המטפלים באמצעות אומנויות, החל במקור כאסופה של התוויות לעבודה מקצועית טיפולית. במהלך השנים הורחב הקוד ועוצב, בין היתר, בהתאם לשינויים בתפיסות המקצועיות, החברתיות והתרבותיות.

ועדת האתיקה, שהוקמה ומתנהלת בהתאם לתקנון יה"ת, אמונה, בין היתר, על שמירת הרלוונטיות של הקוד האתי, הרחבתו והתאמתו לרוח הזמן ולצרכים המשתנים.

טובת המטופל, הערכים המקצועיים של הטיפול הנפשי ומקצועיות המטפלים, שזורים כחוט השני בכל הכללים האתיים של הקוד. הקוד האתי משמש כמצפן עבור המטפל ועבודתו המקצועית, הכרוכה בשאלות ובדילמות אתיות, שהן חלק בלתי נפרד מהמעשה הטיפולי.

בחדר הטיפול, המזמן מפגש בין אנשים אשר השונות ביניהם רבה ויחסי הכוחות ביניהם אינם שוויוניים, יכולים להתרחש כשלים אתיים. חשוב שמטפלים יכירו בכשלים אלה וילמדו מהם. הכרה זו בדרך כלל תסייע לעבד את חוויית הפגיעה ואי הנחת, הן אצל המטופל והן אצל המטפל.

בהתאם לתקנון יה"ת, ועדת האתיקה אמונה גם על עבודת המטפלים בהתאם לכללי האתיקה וגם על טיפול בתלונות אתיות כנגד מטפלים. יצוין כי לאחרונה הוכנס תיקון לקוד האתי, המחייב מטפלים שהוזמנו על ידי הוועדה בעקבות תלונה נגדם, להגיע למפגש עם הוועדה ולהשמיע את עמדתם בפניה.

ועדת האתיקה עומדת לרשותכם בכל עת ובכל שאלה באמצעות הדואר האלקטרוני של הוועדה: [email protected]

הגשת תלונה בסוגיה אתית: יש לפנות במייל ולפרט את התלונה. במקרים אלה, לרוב מתקיים שיח עם המתלונן, על מנת לברר את פרטי תלונתו. במקביל, נמסרת התלונה לאדם כלפיו הופנתה והוא מוזמן/נת לשיח עם נציגי ועדת האתיקה בכדי להרחיב את ההבנה וללמוד את מה שקרה ולברר ביחד האם היו כשלים אתיים. הדברים נעשים בשקיפות מלאה ובתום הבירור נשלח מכתב סיכום.

להתייעצויות אתיות דחופות, ניתן גם מענה טלפוני.

שלכם,

ועדת האתיקה

לקריאת קוד האתיקה של יה"ת לחצו כאן

למצגת ועדת האתיקה מאסיפת חברים 2022 לחצו כאן