סטודנטים

סטודנטים  ללימודי תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות, במוסד המוכר על ידי המל"ג, המעוניינים להצטרף לי.ה.ת במעמד 'סטודנט' מתבקשים למלא את טופס 15 ולהעבירו לי.ה.ת בצירוף המסמכים הבאים:

  • אישור לימודים עדכני
  • כרטיס סטודנט תקף לשנת הלימודים הרלוונטית
  • קובץ תמונת פספורט אישית  

את הטופס וכלל הצרופות יש להעביר למייל: yahat2013@gmail.com

שימו לב: בכותרת המייל יש לכתוב "בקשת חברות סטודנט + שם הסטודנט + מספר ת.ז".

סטודנטים אשר סיימו את לימודיהם, לרבות את שנת ההכשרה המעשית המתקדמת (שנה ג') זכאים להצטרף לי.ה.ת לאחר מילוי טופס 11 וצרוף האישורים והמסמכים הנדרשים בהתאם לנוהל קבלה לבעלי תואר שני.

חבר מן המנין הינו מי שקיבל אישור מועדת רישום ומעבר חטיבתית והשלים את הליך ההרשמה.

תשלום דמי חבר מצטרף חדש ידרש רק לאחר אישור הועדה.