סטודנטים

סטודנטים ללימודי טיפול באמצעות אמנויות במוסד המוכר על ידי המל"ג:

אישורים נדרשים

אישור לימודים עדכני בצרוף כרטיס סטודנט (תכניות לתעודה עד לשנת 2018) או אישור הרשמה לשנה ג' (תכניות לתואר שני).  

תעודת זהות או תעודת תושב 

את כלל האישורים בצירוף טופס 15 המלא יש לסרוק ולשלוח למייל: yahat2013@gmail.com 

הערות כלליות 

  1. בכדי להקל על סטודנטים אשר מעוניינים בסיום לימודיהם לעבור למעמד 'חבר' בי.ה.ת, יצרנו מסלול מקוצר בקבלה לארגון. במהלך שנות הלימודים יכולים הסטודנטים להחתים את המוסד האקדמי בו לומדים על טפסים המאשרים כי ביצעו את תנאי הקדם הנחוצים לצורך לימוד המקצוע ובכך להמנע מהצגת האישורים על לימודים אלו כחלק מהאישורים הנדרשים בטופסי הקבלה כחברים בי.ה.ת - טופס 10  / טופס 11.
  2. טופס אישור תנאי קדם לבוגרי תכניות תואר מוסמך - טופס 16 (יצורף לטופס 11 - בקשת חברות לבוגרי תואר מוסמך).
  3. טופס אישור תנאי קדם לבוגרי תכניות ללימודי תעודה - טופס 17 (יצורף לטופס 10 - בקשת חברות לבוגרי לימודי תעודה).
  4. יש למלא את כל חלקי הבקשה ולצרף אישורים כנדרש.