סטודנטים

סטודנטים  ללימודי תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות, במוסד המוכר על ידי המל"ג, המעוניינים להצטרף ליה"ת במעמד 'סטודנט' יפעלו בהתאם להנחיות הבאות:

מילוי הטופס הדיגיטלי המובא מטה וצירוף האישורים הבאים:

  1. אישור לימודים בתוקף חתום על ידי המוסד
  2. תמונת פספורט אישית  

בחינה ואישור/דחייה של בקשת החברות מתקבלת לאחר עד ל-30 יום.

סטודנטים אשר סיימו את לימודיהם, לרבות את שנת ההכשרה המעשית המתקדמת (שנה ג') זכאים להצטרף ליה"ת בהתאם לנוהל קבלה לבעלי תואר שני