סטודנטים

סטודנטים  ללימודי תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות, במוסד המוכר על ידי המל"ג, המעוניינים להצטרף לי.ה.ת במעמד 'סטודנט' מתבקשים למלא את טופס 15 ולהעבירו לי.ה.ת בצירוף המסמכים הבאים:

  • אישור לימודים עדכני
  • כרטיס סטודנט תקף לשנת הלימודים הרלוונטית
  • קובץ תמונת פספורט אישית  

את הטופס וכלל הצרופות יש להעביר למייל: yahat2013@gmail.com

שימו לב: בכותרת המייל יש לכתוב "בקשת חברות סטודנט + שם הסטודנט + מספר ת.ז".

סטודנטים אשר סיימו את לימודיהם, לרבות את שנת ההכשרה המעשית המתקדמת (שנה ג') זכאים להצטרף לי.ה.ת כחברים מן המניין בעלות מופחתת בהתאם לנוהל קבלה לבעלי תואר שני.