סטודנטים

סטודנטים  ללימודי תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות, במוסד המוכר על ידי המל"ג, המעוניינים להצטרף ליה"ת במעמד 'סטודנט' יפעלו בהתאם להנחיות הבאות:

מילוי הטופס הדיגיטלי המובא מטה וצירוף האישורים הבאים:

  1. אישור לימודים בתוקף חתום על ידי המוסד
  2. תמונת פספורט אישית  

סטודנטים אשר סיימו את לימודיהם, לרבות את שנת ההכשרה המעשית המתקדמת (שנה ג') זכאים להצטרף ליה"ת בהתאם לנוהל קבלה לבעלי תואר שני