בעלי תואר מוסמך (שני)

תנאי קבלה לבעלי תואר מוסמך (שני) בטיפול באמצעות אמנויות, ממוסד בישראל:

תעודות נדרשות בסיום לימודים 

יש להציג תעודות מטעם המוסד האקדמי בו למד:

 • תעודת זכאות לתואר מוסמך בתוכנית מוכרת ע"י המל"ג להכשרת מטפלים באמצעות אומנויות הכוללת 600 שעות הכשרה מעשית.

 • תעודה על סיום הכשרה מעשית מתקדמת (שנה ג') שהתבצעה בפיקוח תוכנית מוכרת ע"י המל"ג להכשרת מטפלים באמצעות אומנויות.

הערה: בתעודות צריך להופיע שם המקצוע: טיפול באמצעות  אמנויות ותחום הטיפול הספציפי ורישום על סך של 1560 שעות הכשרה מעשית.

אישורים לתנאים מקדימים לתכנית הכשרה

 • אישור על לימודי תואר בוגר (ראשון) ממוסד להשכלה גבוה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

 • ביצוע השלמות לימודים בתחום האמנויות ובתחום הטיפול במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה במקצועות הבאים:
  מבוא לפסיכולוגיה -2 נ"ז
  פסיכולוגיה התפתחותית-4 נ"ז
  פסיכופתולוגיה-4 נ"ז
  תיאוריות אישיות-2 נ"ז
  שיטות מחקר-2 נ"ז
  פסיכופיזיולוגיה-2 נ"ז
  סטטיסטיקה-2 נ"ז

סה"כ 18 נ"ז (כ-320 שעות)

אישורים על התנסות בתחום האמנות הספציפי

500 שעות התנסות בתחום האמנותי.
לבעל תואר ראשון שלא מתחום האמנויות, השלמה של:
300 שעות לימוד פורמאליות בתחום האמנות הספציפי (ממוסד אקדמי מוכר או ממוסד מקצועי או אמנותי המעניק תעודה).
200 שעות ניסיון שדה או הגשת תיק עבודות בתחום הרלוונטי. קודם ללימודים לתואר מוסמך.

תעודת זהות או תעודת תושב

את כלל האישורים בצירוף טופס 11 המלא יש לסרוק ולשלוח למייל: yahat2013@gmail.com 

הערות כלליות 

1. תשלום דמי חבר יתבצע לאחר אישור קבלה  לחברות ע"י  ועדת רישום ומעבר. 

2. מעמד בי.ה.ת. תקף רק לאחר תשלום דמי חבר לשנה.

3. יש למלא את כל חלקי הבקשה ולצרף אישורים כנדרש