בעלי תואר מוסמך (שני)

בעלי תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות, ממוסד המוכר על ידי המל"ג בישראל, המעוניינים להתקבל ליה"ת יפעלו בהתאם להנחיות הבאות: 

מילוי טופס 11 המכיל בתוכו דרישות לאישורים הבאים, ממוסד הלימודים:

  • תעודת זכאות לתואר מוסמך בתוכנית מוכרת ע"י המל"ג להכשרת מטפלים באמצעות אומנויות הכוללת 600 שעות הכשרה מעשית.
  • תעודה על סיום הכשרה מעשית מתקדמת (שנה ג') שהתבצעה בפיקוח תוכנית מוכרת ע"י המל"ג להכשרת מטפלים באמצעות אומנויות.

חשוב: בתעודות צריך להופיע שם המקצוע: טיפול באמצעות אמנויות ותחום הטיפול הספציפי, וכן, רישום על סך  1560 שעות ההכשרה המעשית שבוצעו.

 • מילוי טופס 16 (מהווה אישור מרוכז  על כל לימודי הקדם) חתום ע"י המוסד המכשיר או אישורים נפרדים על פי הפירוט שלהלן**:
  • תואר בוגר (ראשון) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.
  • ביצוע השלמות לימודים בתחום האמנויות ובתחום הטיפול במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה במקצועות הבאים:
   • מבוא לפסיכולוגיה -2 נ"ז
   • פסיכולוגיה התפתחותית-4 נ"ז
   • פסיכופתולוגיה-4 נ"ז
   • תיאוריות אישיות-2 נ"ז
   • שיטות מחקר-2 נ"ז
   • פסיכופיזיולוגיה-2 נ"ז
   • סטטיסטיקה-2 נ"ז
   סה"כ 18 נ"ז (כ-320 שעות)
  • אישור על 500 שעות התנסות בתחום האמנותי - לבעל תואר ראשון שלא מתחום האמנויות, השלמה של:
   • 300 שעות לימוד פורמאליות בתחום האמנות הספציפי (ממוסד אקדמי מוכר או ממוסד מקצועי או אמנותי המעניק תעודה).
   • 200 שעות ניסיון שדה או הגשת תיק עבודות בתחום הרלוונטי, קודם ללימודים לתואר מוסמך.

**עד לסיום הסדרת המקצוע בחקיקה, כל חבר חדש המצטרף לאגודה מחויב בהצגת כל האישורים המעידים על הכשרתו המקצועית על פי מתווה המל"ג וחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 2010 - קריטריונים שיה"ת מתבסס על פיהם לקבלה לאגודה המקצועית.

 • צילום תעודת זהות / תעודת תושב.
 • קובץ תמונת פספורט אישית  

את הטופס וכלל הצרופות יש להעביר למייל: yahat2013@gmail.com

שימו לב: בכותרת המייל יש לכתוב "בקשת חברות מצטרפ/ת חדש/ה – תואר שני + תחום אמנות + שם מלא  + מספר ת.ז"

הערות כלליות 

1. תשלום דמי חבר יתבצע לאחר אישור קבלה  לחברות ע"י  ועדת רישום ומעבר. 

2. בשנת החברות הראשונה בי.ה.ת כמטפל מן המניין, עלות החברות מופחתת.

3. מעמד ביה"ת תקף רק לאחר תשלום דמי חבר לשנה.