הדרכות מוזלות

על פי מסמך המתווה להדרכה שפרסמה המועצה העליונה לטיפול באמצעות אמנויות, מחויבים העוסקים במקצוע בלווי של הדרכה מקצועית כחלק מהכשרתם ולצורך התפתחותם המקצועית. עלות ההדרכה איננה זולה ולכן יה"ת מאפשר למטפלים החברים בארגון לקבל הדרכה מוזלת ובתנאים מועדפים.

איך זה מתבצע בפועל?

  1. מוצאים מדריך מתאים מתוך רשימת המדריכים.
  2. מתאמים הדרכה באופן ישיר עם המדריך תוך ציון ההדרכה המוזלת בהתאם להסכם עם יה"ת
  3. במהלך הפגישה מציגים למדריך תעודת חבר עדכנית ביה"ת וקובעים מחיר הדרכה.

יש לציין כי ההחלטה על מספר שעות ההדרכה שהמדריך ייתן במחיר המוזל – נתונה לשיקול דעתו של מעניק ההדרכה בלבד.

המחיר המומלץ להדרכה מוזלת הינו בהנחה של 40%-50% משעת ההדרכה הרגילה אשר מעניק אותו מדריך.

 מדריכים המעוניינים להצטרף לרשימת ההדרכות המוזלות מוזמנים לפנות אלינו באמצעות ה'צור קשר' ואנו נצרפם לרשימה.