מוסדות הכשרה מוכרים לתואר שני ע"י המל"ג ויה"ת

איזה תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות נחשב כתואר טיפולי?

בשנת 2010 קבעה המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) מתווה מחייב להענקת תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות. מאז, רק תוכניות הכשרה שאושרו על ידי המל"ג רשאיות להעניק תואר שני אקדמי בטיפול באמצעות אמנויות + תחום הטיפול הספציפי: טיפול באמנות חזותית, ביבליותרפיה, דרמה תרפיה, טיפול במוסיקה, פסיכודרמה, טיפול בתנועה ומחול. תואר זה כולל הכשרה מעשית בהיקף של 600 שעות ולכן הוא תואר קליני/טיפולי לכל דבר ועניין. באוניברסיטאות, מוצע מסלול עם עבודת גמר מחקרית (תזה) או מסלול עם בחינת גמר. על פי מתווה המל"ג, לאחר התואר, יש להשלים 960 שעות של הכשרה מעשית מתקדמת (שנה ג'). לפי כך, הכשרת מטפלים באמצעות אמנויות כוללת תואר שני אקדמי וסה"כ 1560 שעות של הכשרה מעשית קלינית בשדה. רק סיום מסלול הלימודים המלא, כולל שנת הכשרה מעשית מתקדמת, בתכניות המוכרות ע"י המל"ג כתכניות הכשרה לטיפול באמצעות אמנויות מאפשר רישום כמטפל.ת באמצעות אמנויות ביה"ת.

היכן ניתן ללמוד לתואר שני ?

כיום ישנן תשע תוכניות אקדמיות בהן ניתן ללמוד טיפול באמצעות אמנויות לתואר שני (ואחריו שנת הכשרה מעשית מתקדמת):