מצגות וסרטונים

יום עיון " היום שאחרי התואר " מאי 2019 

הצגה עצמית אפקטיבית - לטפל בעסק , ועדת סטודנטים 

הכנס הדו שנתי של י.ה.ת 2019:

חוברת הכנס המלאה 

יום עיון העצמאים באים 2018:

יום העיון שנתי של חטיבת התנועה והמחול 2019:

כנס מסורות מתחדשות 29/3/2019

כללי

מצגת למה להצטרף לי.ה.ת. 2017  

מצגת סטודנטים דצמבר 2017 

מצגת גנרית י.ה.ת