מצגות וסרטונים

יום העיון למטפלים באמצעות אמנויות בחברה הערבית 2020

מילון השפה הטיפולית בערבית

יום עיון בבריאות הנפש בית חולים שלוותה- מחשבות על טיפול באמצעות אמנויות בפסיכיאטריה 26.11.19

סיכום יום העיון 

יום עיון שיתופי פעולה רב מקצועיים במערכות חינוכיות מגוונות דצמבר 2019 

חוברת תקצירים הרצאות וסדנאות 

יום העיון שנתי של חטיבת התנועה והמחול 2019:

כנס מסורות מתחדשות - מצגת הכנס

להיות שוליה של מריאן צ'ייס - יעל ברקאי

יום עיון " היום שאחרי התואר " מאי 2019 

הצגה עצמית אפקטיבית - לטפל בעסק , ועדת סטודנטים 

הכנס הדו שנתי של י.ה.ת 2019:

חוברת הכנס המלאה 

יום עיון העצמאים באים 2018:

כללי

מצגת למה להצטרף לי.ה.ת. 2017  

מצגת סטודנטים דצמבר 2017 

מצגת גנרית י.ה.ת