מוסד הכשרה לתואר שני המוכרים ע"י המל"ג ויה"ת

איזה תואר שני בטיפול באמצעות אומנויות נחשב כתואר טיפולי?

בשנת 2010 קבעה המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) מתווה מחייב להענקת תואר שני בטיפול באמצעות אומנויות. מאז, רק תוכניות הכשרה שאושרו על ידי המל"ג רשאיות להעניק תואר שני אקדמי בטיפול באמצעות אומנויות + תחום הטיפול הספציפי: טיפול באומנות חזותית, ביבליותרפיה, דרמה תרפיה, טיפול במוסיקה, פסיכודרמה, טיפול בתנועה ומחול. תואר זה כולל הכשרה מעשית בהיקף של 600 שעות ולכן הוא תואר קליני/טיפולי לכל דבר ועניין. באוניברסיטאות, מוצע מסלול עם עבודת גמר מחקרית (תזה) או מסלול עם בחינת גמר. על פי מתווה המל"ג, לאחר התואר, יש להשלים 960 שעות של הכשרה מעשית מתקדמת (שנה ג'). לפי כך, הכשרת מטפלים באמצעות אומנויות כוללת תואר שני אקדמי וסה"כ  1560 שעות של הכשרה מעשית קלינית בשדה.

היכן ניתן ללמוד לתואר שני ?

כיום ישנן שבע תוכניות אקדמיות בהן ניתן ללמוד טיפול באמצעות אומנויות לתואר שני (ואחריו שנת הכשרה מעשית מתקדמת):