משולחנה של ועדת האתיקה

מטפלות/ים יקרות/ים,
חלק ניכר מעבודתה של ועדת האתיקה נעשה, מטבעו, מאחורי הקלעים של הארגון. עם זאת, אנו רואים חשיבות רבה גם בהנחלת אופן החשיבה האתית בכלל והקוד האתי בפרט, לציבור המטפלות/ים באמצעות אומנויות. כמי שמטפלות/ים בפניות ושאלות מסוגים שונים, המופנים אלינו על ידי מטפלות/ים ומטופלות/ים כאחד, אנו מזהות/ים סוגיות ומגמות המעסיקות את עולם הטיפול באמצעות אומנויות. על מנת לשפוך אור ולסייע לציבור המטפלות/ים, בכוונתנו לפרסם, מעת לעת, ניירות העוסקים בהיבטים שונים של האתיקה.

משולחנה של ועדת האתיקה - דצמבר 2023

משולחנה של ועדת האתיקה - שינויים בקוד האתי פרק א'+ט סעיף 4 והוספת פרק י"ד - יולי 2023

משולחנה של ועדת האתיקה - מרץ 2023

משולחנה של ועדת האתיקה - חודש נובמבר 2022