שאלות נפוצות

איזה תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות נחשב כתואר טיפולי?

בשנת 2010 קבעה המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) מתווה מחייב להענקת תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות. מאז, רק תוכניות הכשרה שאושרו על ידי המל"ג רשאיות להעניק תואר שני אקדמי בטיפול באמצעות אמנויות + תחום הטיפול הספציפי: טיפול באומנות חזותית, ביבליותרפיה, דרמה תרפיה, טיפול במוסיקה, פסיכודרמה, טיפול בתנועה ומחול. תואר זה כולל הכשרה מעשית בהיקף של 600 שעות ולכן הוא תואר קליני/טיפולי לכל דבר ועניין. באוניברסיטאות, מוצע מסלול עם עבודת גמר מחקרית (תזה) או מסלול עם בחינת גמר. על פי מתווה המל"ג, לאחר התואר, יש להשלים 960 שעות של הכשרה מעשית מתקדמת (שנה ג'). לפי כך, הכשרת מטפלים באמצעות אמנויות כוללת תואר שני אקדמי וסה"כ  1560 שעות של הכשרה מעשית קלינית בשדה. רק סיום מסלול הלימודים המלא, כולל שנת הכשרה מעשית מתקדמת, בתכניות המוכרות ע"י המל"ג כתכניות הכשרה לטיפול באמצעות אמנויות מאפשר רישום כמטפל.ת באמצעות אמנויות ביה"ת.

היכן ניתן ללמוד לתואר שני ?

כיום ישנן תשע תוכניות אקדמיות בהן ניתן ללמוד טיפול באמצעות אמנויות לתואר שני (ואחריו שנת הכשרה מעשית מתקדמת):

האם מטפל באמצעות אומנויות זקוק לתעודת הוראה על מנת לעבוד במשרד החינוך?

לא. אין צורך בתעודת הוראה כדי להתקבל לעבודה בתפקיד מטפל באמצעות אומנויות במשרד החינוך. יחד עם זאת, כדי לקבל קביעות במערכת חייבים להשלים "קורס התאמה לעובדי הוראה ממקצועות הבריאות" שמתקיים במספר מכללות להוראה בהיקף של 150 שעות לימוד. שכר הלימוד לקורס זה מסובסד על ידי משרד החינוך וניתן להירשם אליו לאחר המלצת הממונים בלבד בתום השנה הראשונה לעבודה במערכת. הקורס מותאם למטפלים ממקצועות הבריאות. כל עוד המטפל ממקצועות הבריאות לא השלים את הקורס ועבר תהליך הערכה לקביעות, לא ניתן להעסיקו כעובד קבוע אלא כעובד ארעי שהעסקתו עשויה להתחדש מדי שנת לימודים.

מה ההבדל בין תואר שני מלא לתואר שני ייעודי למטפלים מנוסים ?

התואר השני המלא בטיפול באמצעות אומנויות כולל הכשרה מעשית ומטרתו להכשיר מטפלים.

התואר השני הייעודי, למטפלים מנוסים, מיועד למטפלים בפועל אשר סיימו תוכנית ללימודי תעודה בטיפול באמצעות אומנויות (בעבר, "הבעה ויצירה"). התואר הייעודי אינו מהווה הכשרת מטפלים משום שהוא אינו כולל הכשרה מעשית אלא מסתמך על ההכשרה המעשית שהתבצעה במסגרת לימודי התעודה ועל הניסיון הקליני של המטפלים. על פי מתווה המל"ג (מרץ 2013), מטפלים שסיימו את לימודי התעודה  לאחר 30.9.2018 לא יוכלו להתקבל לתוכנית הייעודית. כלומר, מי שהחל ללמוד לימודי תעודה לאחר תאריך זה, לא יוכל להתקבל לתואר שני ייעודי למטפלים מנוסים. מידע על תואר שני ייעודי ניתן לקבל מחלק מהמוסדות הנ"ל.

מה הקשר בין תואר שני בטיפול באמצעות אומנויות לרישוי של משרד הבריאות?

נכון לזמן זה, מקצוע הטיפול באמצעות אומנויות אינו נכלל בחוק הסדרת מקצועות הבריאות התשס"ח-2008. לכן, העיסוק במקצוע אינו מוגן בחקיקה ראשית ואין הנפקה של רישיונות/תעודות מקצועיות מטעם משרד הבריאות. אולם, המל"ג ומשרד הבריאות קבעו את המתווה לתואר השני בטיפול באמצעות אומנויות כבסיס להסדרת המקצוע בעתיד. אם וכאשר המקצוע ייכלל בחוק, תואר שני אקדמי, לרבות 1560 שעות של הכשרה מעשית, יהוו  דרישה לעסוק במקצוע – בהתאם למתווה המל"ג. כיום, רשאים מעסיקים לקבוע לעצמם קריטריונים לקבלה לעבודה של מטפלים באומנויות. משרד הבריאות ומשרד החינוך עושים זאת באמצעות חוזרי מנכ"ל. משרד החינוך הגדיר מחוון לקליטת עובדים המסתמך על חוזר מנכ"ל משרד הבריאות, מתווה המל"ג לתואר שני, והקריטריונים של האגודה המקצועית יהת.  ניתן לראות מחוון זה באתר של משרד החינוך תחת האגף לחינות מיוחד מקצועות הבריאות.

האם ניתן ללמוד בארץ דוקטורט בטיפול באמצעות אומנויות?

ביה"ס לטיפול באמצעות אומנויות באוניברסיטת חיפה מציע לימודי תואר שלישי (Ph.D.) בטיפול באמצעות אומנויות בהנחיית סגל ביה"ס מהמגמות השונות. באוניברסיטת בר-אילן ניתן ללמוד תואר שלישי (Ph.D.) בתרפיה במוסיקה בלבד.

מה מעמד תואר שני מחו"ל בתחומי הטיפול באומנויות?

קיימת הבחנה בין מעמד תואר שני מחו"ל לצורכי דירוג ושכר בשירות הציבורי, לבין מעמדו האקדמי לקבלה ללימודי דוקטורט או להעסקה במשרת מרצה במוסדות להשכלה גבוהה.

הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל  במשרד החינוך, הגוף המוסמך במדינת ישראל להעריך תארים אקדמיים של בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה מארצות זרות (כולל שלוחות שלהם בארץ), וזאת בהשוואה לתארים האקדמיים המקבילים במוסדות ישראליים, לצורך דירוג ושכר בלבד.

לעומת זאת, למוסדות להשכלה גבוהה ישנו חופש אקדמי בשקילת תארים מחו"ל לצורך קבלה ללימודי דוקטורט ולהעסקה במשרת מרצה.

מה מעמד תואר שני שנלמד בשלוחה בארץ של מוסד אקדמי בחו"ל?

הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל  במשרד החינוך מעריך תארים אקדמיים המוענקים הן על ידי מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל והן על ידי השלוחות של מוסדות זרים להשכלה גבוהה הפועלים או פעלו בישראל ואשר קיבלו רישיון מהמל"ג  בישראל בהתאם לכל דרישות החוק. על פי רוב, תואר שהוענק על ידי שלוחה שפעלה ברישיון המל"ג הוא תואר מוכר אך יש לבדוק זאת עם הגף ועם המוסדות האקדמיים לצורך המשך לימודים.  

האם מטפלים באמצעות אומנויות שמועסקים בשירות הציבורי מבוטחים כנגד תביעות רשלנות מקצועית?

ככלל, מדינת ישראל מפעילה חברת ביטוח ממשלתי בשם "ענבל", שמבטחת באופן אוטומטי את כל עובדי המדינה כנגד תביעות רשלנות מקצועית בשל ביצוע תפקידם. ביטוח זה מקיף את המטפלים באומנויות שמועסקים במעמד שכיר במוסדות משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד הרווחה וכד'. הוא לא מכסה מעסיקים ציבוריים חוץ ממשלתיים כמו קופות החולים ועמותות. כאמור, ביטוח זה מקיף אך ורק את שעות העבודה במעסיק הממשלתי ולא מעבר לכך. במידה ונוצר צורך להיעזר בחברת הביטוח "ענבל", יש לפנות לוועדת ניהול הסיכונים במקום העבודה. חברת "ענבל" לא מאפשרת פניה ישירה של עובד המדינה עצמו, אלא אך ורק באמצעות נציג הגורם המעסיק.

יודגש כי המידע המובא כאן אינו מהווה יעוץ ויש לבדוק את הנושא עם המעסיק.