המועצה העליונה

המועצה העליונה לטיפול באמצעות אומנויות בישראל הוקמה בשנת 2014 על ידי תוכניות הכשרה מוכרות, יה"ת ונציגי התחום במשרד החינוך. זאת לאחר מספר שנים של מפגשים משותפים לא ממוסדים שעסקו במעמדו ופיתוחו של המקצוע בארץ.
המועצה הנה גוף התנדבותי והיא פועלת מתוך תחושת אחריות ומחויבות למקצוע.
בראשות המועצה עומדים ליאת שמרי זאבי ויו"ר יה"ת ד"ר אילנה לח.
במועצה חברים נציגי יה"ת, נציגי המשרדים הממשלתיים הרלוונטים והאיגוד הישראלי לפסיכודרמה, וכן, נציגי התוכניות המוכרות לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות (נכון לתשע"ח, לפי א"ב):
  1. אוניברסיטת בר אילן
  2. אוניברסיטת חיפה
  3. המכללה האקדמית בית ברל
  4. הקריה האקדמית אונו (חברה ואמנויות לשעבר).
  5. המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דויד ילין
  6. המכללה האקדמית תל חי
  7. מכללת סמינר הקיבוצים 
  8. המכללה האקדית ספיר
  9. המכללה האקדמית הרצוג

אסיפת המועצה העליונה מתקיימת לפחות פעמיים בכל שנה אקדמית, וכל החלטות המועצה מתקבלות ברוב קולות של בעלי זכות ההצבעה הנוכחים בהצבעה - קול אחד לכל גוף מיוצג.

המועצה רשאית לבחור ועדות אד הוק לטיפול מעמיק בנושאים מסוימים באופן מעמיק ועד כה, פעלו במסגרתה ועדות בנושאים: גיבוש מתווה שנת הכשרה מעשית מתקדמת ("שנה ג"), גיבוש מתווה להדרכת סטודנטים ומטפלים בתחום, דירוג כתבי עת אקדמיים מובילים בתחום, וועדה לדיון בנושא אתיקה.

יודגש כי המועצה אינה חלק מאיגוד יה"ת אך היא זוכה ממנו לסיוע מנהלי.

לרשימת מסמכים והחלטות המועצה העליונה לחצו כאן.