אודות אקדמיה"ת

מהי האקדמיה"ת

האקדמיה"ת היא זרוע של אגודת יה"ת המהווה מרכז הכשרה מקצועית להעמקה והעשרה של השפה הטיפולית של מטפלים באמצעות אמנויות, זאת באמצעות קורסים המתמקדים בייחודיות  של הטיפול באמצעות אמנויות.


רציונל - האקדמיה"ת

על פי תקנון האגודה, אחת המטרות המרכזיות של האגודה היא לקדם את מקצוע הטיפול באמצעות אמנויות ואת העוסקים בו. לשם כך האגודה שמה לה למטרה לארגן ולקיים קורסים, השתלמויות, הרצאות, כיתות לימוד וסדנאות למען המטפלים (סעיף 15 מהתקנון).

  1. הקורסים המוצעים על ידי האגודה פתוחים לכלל המטפלים באמצעות אמנויות (בוגרי תכניות מוכרות ובעלי תעודה הסמכה מוכרת) ולא רק לחברי יה"ת. ישנם קורסים המיועדים למטפלים בדיספינות שונות ולכלל האוכלוסייה להנגשת שפת האומנות.
  2. לחברי יה"ת המשלמים דמי חבר יהיה תשלום מוזל לחברים.
  3. מרצה המעוניין להעביר קורס באקדמיה"ת חייב להיות חבר יה"ת. פירוט תהליך הגשת קורס מפורט בהמשך.
  4. על מנת לוודא שהקורסים עומדים בדרישות אקדמיות וקליניות לקידום המקצוע, הוקמה ביה"ת וועדה אקדמית המורכבת מאנשי אקדמיה ואנשי שטח בכל אחד מתחומי האמנויות (החטיבות הקיימות ביה"ת) ומסגרות אקדמיות שונות (כולל תכניות ההכשרה המוכרות). תפקיד הוועדה לוודא שרמת הקורס עומדת בדרישות האקדמיות והמקצועיות.
  5. הקורסים באקדמיה"ת מוכרים למסלול גמול אישי במשרד החינוך. על פי ההנחיות המופיעות בטופס הגשת בקשה.
  6. ניתן להגיש את הקורסים לקרנות ההשתלמות בשנת שבתון - טופס ההגשה לקרנות השתלמות לעובדי הוראה.
  7. סגנית יו"ר יה"ת האחראית על הפיתוח המקצועי. היא יו"ר הוועדה ומרכזת את כל התהליך מטעם האגודה המקצועית. 

לרישום לקורסים לחצו כאן