יה"ת בתקשורת

מטפלי יה"ת כותבים ומפרסמים הרבה דברים, אז ריכזנו בעבורכם פרסומים אחרונים של הארגון:

  1. טור באתר הארץ - ההצגה השגויה של מקצועות הטיפול אשר פוגעת במטפלים ובמטופלים - 21.5.2019
  2. טור באתר מאקו - טיפול באמצעות אמנויות ככלי להתמודדות עם שונות מגדרית - 10.9.2020
  3. טור באתר סרוגים - זקנה וקורונה והיכולת של טיפול באמצעות אמנויות לסייע - 1.10.2020