כיצד להגיש הצעה לקורס יה"ת

מבנה להגשת  הצעה עבור קורס לפיתוח מקצועי למטפלים באמצעות אומנויות במסגרת יה"ת:

קווים מנחים להגשת ההצעה:

על פי תקנון האגודה, אחת המטרות המרכזיות של האגודה היא לקדם את מקצוע הטיפול באמצעות אומנויות ואת העוסקים בו.

לשם כך האגודה שמה למטרה לארגן ולקיים השתלמויות, הרצאות, כיתות לימוד וסדנאות למען המטפלים. (סעיף 16 מהתקנון)

 • הקורסים המוצעים על ידי האגודה פתוחים לכלל המטפלים באמצעות אמנויות ולא רק לחברי יה"ת.  

 • לחברי יה"ת המשלמים דמי חבר יהיה תשלום מותאם לחברים.

 • מרצה המעוניין להעביר קורס ביה"ת חייב להיות חבר יה"ת.  

 • על מנת לוודא שהקורסים עומדים בדרישות אקדמיות וקליניות לקידום המקצוע, הוקמה ביה"ת וועדה אקדמית המורכבת מאנשי אקדמיה ואנשי שטח בכל אחד מתחומי האומנויות וממסגרות אקדמיות שונות. תפקיד הוועדה לאשר כל קורס המוגש להשתלמות דרך יה"ת, על פי ההנחיות המופיעות בטופס הגשת בקשה.

 • סגנית יו"ר יה"ת האחראית על הפיתוח המקצועי. היא יו"ר הוועדה ומרכזת את כל התהליך מטעם האגודה המקצועית. 

 • מטפלים המועסקים במשרד החינוך יכולים להגיש בקשה לגמול השתלמות על קורסי יה"ת בתנאי שיגישו בקשה למסלול אישי 45 יום לפני תחילת הקורס  ויקבלו אישור מהמפקחת האחראית על הפיתוח המקצועי במחוז אליו הם שייכים - מצ"ב הטופס לדוגמא

 • פתיחת קורס בפועל מותנה במספר משתתפים מינימלי שנקבע מראש. 

 • יה"ת אחראית על פרסום הקורס (תאריך פרסום הקורס חייב להיות חודשיים לפחות טרם מועד פתיחתו), רישום המשתלמים, קשר עם מקום לקיום הקורס ודרכי התשלום.

 • הצעות לקורסים ניתן להגיש בשלושה מועדים, פרוט ניתן לראות בתרשים הזרימה המצ"ב

 

מבנה הקורס:

 • כל הקורסים צריכים להיות במודולות של 30 שעות מינימום (90/60/30 וכו').
 • כל הקורסים מחויבים בציון גמר.
 • כל משתלם מקבל בסיום הקורס תעודה מיה"ת המאשרת את השתתפותו בקורס ואשר כוללת את ציון הגמר. 

 • יש לצרף דרישה לכמות וסוג הכיתות, פירוט חלוקה לקבוצות וכמה משתתפים בכל קורס, האם משולב מרצה אורח וכו'.

 • יש לצרף לכל הצעה סילבוס בהתאם להנחיות המפורטות:

רקע על המרצה/מנחה 

- תואר שני (MA) לפחות (אלא אם זה קורס על ידי אומן בתחומו). 

- וותק בתחום הטיפול- 7 שנים לפחות (חובה).

- חברות ב- יה"ת (חובה).

- ניסיון הוראה בתחום (מקבל עדיפות).

- תעודת מדריך (מקבל עדיפות). 

אופן הגשת הסילבוס - מצ"ב הסילבוס לדוגמא

 • יש לשלוח את הקורס המוצע בדואר אלקטרוני לכתובת של יה"ת קורסים: [email protected]

 • עם קבלת ההצעה, יינתן אישור הכולל מתן מספר לקורס לטובת המשך התהליך. רק לאחר קבלת אישור שההצעה התקבלה, היא תועבר לוועדה האקדמית לאישור ובדיקה לעמידה בדרישות הסף.

 •  לאחר איסוף תשובות מחברי הועדה תתקבל תשובה תוך שבועיים עד חודש.

 • במידה והקורס מתקבל יתחיל תהליך של פרסום ורישום דרך יה"ת. 

 • עם רישום לקורס כל משתלם חותם על תקנון לומד - מצ"ב התקנון.

 • עם פרסום הקורס כל מרצה חותם על הסכם תשלום שכר עם יה" ת המחושב על פי שעות הרצאה בפועל - מצ"ב ההסכם לדוגמא.

בכל שאלה, בירור, בקשה ניתן להיות בקשר עם עדי ברדה אחראית קורסים יה"ת:

מייל: [email protected] נייד: 0545477980