איגודים בינלאומיים

מתוקף היותה של יה"ת האגודה המיצגת של המטפלים העוסקים בטיפול באמצעות אמנויות בישראל. מהווים נציגיה, הנבחרים על ידי ההנהלה אחת לשנתיים, ליצג אותה באיגודים האירופאים המקבילים  של מטפלים באמצעות אמנויות.

כיום מיוצגת יה"ת בשלושה איגודים:

במסגרת תפקידם אחראים נציגי יה"ת באיגודים הבינלאומיים לייצג את קהילת המטפלים הישראלית באיגודים אלו, תוך שמירה על ערכי י.ה.ת והקוד האתי שלה. וכן, לתרום לניסוח ולביצוע של רף מקצועי מטעם האיגודים, ולחבר בין העשייה שמתרחשת במדינות השונות עם העשייה המתרחשת בישראל.

במקביל, נציגי יה"ת שומרים על זכויותיהם והאינטרסים של המטפלים הישראלים בדיונים והצעות שעולות מצד האיגודים השונים. מתוך כך, נציגי יה"ת מגיעים לפגישות של האיגודים משפיעים על מהלכים בתחומי ההכשרה, ההדרכה והמחקר, משתתפים בהצבעות השונות ומהווים שותפים מלאים בהתוויית הדרך המקצועית של האיגודים. כמו כן, מעבירים הנציגים מידע שותף בכל הנוגע להשתלמויות, תוכניות הכשרה, קורסים וכדומה שמתנהלים ברחבי בעולם, כך שמפת ההתרחשויות המקצועיות נפרשת לעיני המטפלים בישראל.

נציגות יה"ת לאיגודים הבינלאומיים הינן:

ד"ר טלי גוטפריד  טיפול במוסיקה

ד"ר הילדה ונגרובר  טיפול בתנועה ומחול

ד"ר סוזאנה פנדזיק – דרמה תרפיה

לפניה נציגות יה"ת באיגודים הבינלאומיים ניתן להכנס לדף הצור קשר.