לימודי תעודה

בעלי תעודה בטיפול באמצעות אמנויות, ממוסד מוכר בישראל, אשר סיימו את לימודי התעודה עד לשנת 2018 ומעוניינים להתקבל לי.ה.ת יפעלו בהתאם להנחיות הבאות: 

 • מילוי טופס 10 המכיל בתוכו דרישות לאישורים הבאים, ממוסד הלימודים:
  • תעודת סיום לימודים למטפל ביצירה והבעה, בתוכנית מוכרת להכשרת מטפלים ביצירה והבעה שנלמדה במוסד המוכר ע"י המל"ג בישראל (טיפול באמצעות אמנויות).
  • אישור על הכשרה מעשית של לפחות 900 שעות במהלך הלימודים.

חשוב: בתעודות צריך להופיע שם המקצוע: טיפול באמצעות אמנויות ותחום הטיפול הספציפי, וכן, רישום על סך שעות ההכשרה המעשית שבוצעו.

 • מילוי טופס 17 (מהווה אישור מרוכז  על כל לימודי הקדם) חתום ע"י המוסד המכשיר או אישורים נפרדים על פי הפירוט שלהלן**:
  • תואר בוגר (ראשון) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג באחד מהמקצועות הבאים:  פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה או תואר בוגר (ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, ובלבד שסיים קורסים לפסיכולוגיה כדלקמן:
   • מבוא לפסיכולוגיה (קורס שנתי)
   • פסיכולוגיה התפתחותית (קורס שנתי)
   • תיאוריות באישיות (קורס סמסטריאלי)
   • פסיכופתולוגיה (קורס סמסטריאלי)
  • אישור על 600 שעות התנסות בתחום האמנותי:
   • 300 שעות לפחות יש לסיים לפני וכתנאי לקבלה לתוכנית הלימודים ביצירה והבעה.
   • 300 שעות ניתן לסיים במהלך הלימודים (אך לא כחלק מתוכנית הלימודים).

**עד לסיום הסדרת המקצוע בחקיקה, כל חבר חדש המצטרף לאגודה מחויב בהצגת כל האישורים המעידים על הכשרתו המקצועית על פי מתווה המל"ג וחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 2010 - קריטריונים שיה"ת מתבסס על פיהם לקבלה לאגודה המקצועית.

 • צילום תעודת זהות / תעודת תושב.
 • קובץ תמונת פספורט אישית  

את הטופס וכלל הצרופות יש להעביר למייל: yahat2013@gmail.com

שימו לב: בכותרת המייל יש לכתוב "בקשת חברות מצטרפ/ת חדש/ה – לימודי תעודה + תחום אמנות + שם מלא  + מספר ת.ז"

הערות כלליות 

1. תשלום דמי חבר יתבצע לאחר אישור קבלה  לחברות ע"י  ועדת רישום ומעבר. 

2. בשנת החברות הראשונה בי.ה.ת כמטפל מן המניין, עלות החברות מופחתת.

3. מעמד בי.ה.ת. תקף רק לאחר תשלום דמי חבר לשנה.