לימודי תעודה ולמסיימי מסלולי השלמה

בעלי תעודה בטיפול באמצעות אמנויות, ממוסד מוכר בישראל, אשר סיימו את לימודי התעודה עד לשנת 2018 ומעוניינים להתקבל ליה"ת יפעלו בהתאם להנחיות הבאות:

מילוי הטופס הדיגיטלי המובא מטה וצירוף האישורים הבאים:

 1. תואר בוגר (ראשון, B.A) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.
 2. תעודת סיום לימודים למטפל ביצירה והבעה, בתוכנית מוכרת להכשרת מטפלים ביצירה והבעה שנלמדה במוסד המוכר ע"י המל"ג בישראל (טיפול באמצעות אמנויות).
 3. אישורים על קיום קורסי קדם בפסיכולוגיה על פי הפירוט שלהלן*:
   • מבוא לפסיכולוגיה (קורס שנתי)
   •  פסיכולוגיה התפתחותית (קורס שנתי)
   • תיאוריות באישיות (קורס סמסטריאלי)
   • פסיכופתולוגיה (קורס סמסטריאלי)
 4. אישור על 600 שעות התנסות בתחום האמנותי*:
  • 300 שעות לפחות יש לסיים לפני וכתנאי לקבלה לתוכנית הלימודים ביצירה והבעה.
  • 300 שעות ניתן לסיים במהלך הלימודים (אך לא כחלק מתוכנית הלימודים).
 5. אישור על הכשרה מעשית של לפחות 900 שעות במהלך הלימודים.
 6. צילום תעודת זהות / תעודת תושב.
 7. תמונת פספורט אישית

*במקרה שבו אין אישור לאחד הקריטיונים המופעים בסעיפים 3 ו-4 ניתן לצרף את טופס 17, המהווה אישור מרוכז על כל לימודי הקדם, חתום ע"י המוסד המכשיר. 

עד לסיום הסדרת המקצוע בחקיקה, כל חבר חדש המצטרף לאגודה מחויב בהצגת כל האישורים המעידים על הכשרתו המקצועית על פי מתווה המל"ג וחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 2010 - קריטריונים שיה"ת מתבסס על פיהם לקבלה לאגודה המקצועית.

הערות כלליות 

1. תשלום דמי חבר יתבצע לאחר אישור קבלה  לחברות ע"י  ועדת רישום ומעבר. 

2. בשנת החברות הראשונה ביה"ת כמטפל מן המניין, עלות החברות מופחתת.

3. מעמד ביה"ת תקף רק לאחר תשלום דמי חבר לשנה.