לימודי תעודה

תנאי הקבלה לבעלי תעודה בטיפול באמצעות אמנויות ממוסד מוכר בישראל, אשר סיימו את לימודי התעודה עד לשנת 2018:

תעודה נדרשת בסיום הלימודים 

תעודת סיום לימודים למטפל ביצירה והבעה לתעודה, בתוכנית מוכרת להכשרת מטפלים ביצירה והבעה שנלמדה במוסד המוכר ע"י המל"ג בישראל (טיפול באמצעות אמנויות).

אישורים לתנאים מקדימים לתכנית ההכשרה:

תואר בוגר (ראשון) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג באחד מהמקצועות הבאים:  פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה. או: תואר בוגר (ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, ובלבד שסיים קורסים לפסיכולוגיה כדלקמן:
מבוא לפסיכולוגיה (קורס שנתי)
פסיכולוגיה התפתחותית (קורס שנתי)
תיאוריות באישיות (קורס סמסטריאלי)
פסיכופתולוגיה (קורס סמסטריאלי)

אישורים על התנסות בתחום האמנות הספציפי: 

600 שעות התנסות בתחום האמנותי הספציפי כאשר:
300  שעות לפחות יש לסיים לפני וכתנאי לקבלה לתוכנית הלימודים ביצירה והבעה.
300  שעות ניתן לסיים במהלך הלימודים (אך לא כחלק מתוכנית הלימודים).

אישור על הכשרה מעשית 

900 שעות במהלך הלימודים.

תעודת זהות או תעודת תושב

את כלל האישורים בצירוף טופס 10 המלא יש לסרוק ולשלוח למייל: yahat2013@gmail.com 

הערות כלליות 

1. תשלום דמי חבר יתבצע לאחר אישור קבלה  לחברות ע"י  ועדת רישום ומעבר. 

2. מעמד בי.ה.ת. תקף רק לאחר תשלום דמי חבר לשנה.

3. יש למלא את כל חלקי הבקשה ולצרף אישורים כנדרש