מעמד מדריכ/ה בכיר/ה

מה נדרש מ'מדריך' כדי להגיע למעמד 'מדריכ/ה בכיר/ה'?

מטפלים באמצעות אמנויות, חברי יה"ת בעלי וותק חמש שנים ומעלה במעמד 'מדריכ/ה', המוסמך לתת 'הדרכה על הדרכה' (הדרכה על הדרכת מטפלות/ים), רשאים להגיש בקשה למעמד 'מדריכ/ה בכיר/ה' ביה"ת.

לתשלום 50 ש"ח עבור הגשת בקשה לחצו כאן

נתונים לבקשה למעמד 'מדריכ'ה בכיר/ה' 

1. הגשת בקשה למעמד 'מדריכ/ה בכיר/ה' על גבי הטפסים טופס 19 + 19 א'

2. תשלום עבור הגשת הבקשה בסך 50 ש"ח לתשלום לחצו כאן 

מה מקנה מעמד 'מדריכ/ה בכיר/ה' ביה"ת?

  1. עם אישור מעמד 'מדריכ/ה בכיר/ה' יעודכן המעמד במאגר המטפלים ביה"ת.
  2. קבלת תעודת 'מדריכ/ה בכיר/ה' מיה"ת.
  3. במעמד 'מדריכ/ה בכיר/ה' ביה"ת , רשאי/ת מטפל/ת להדריך 'הדרכה על הדרכה'.

לתשלום 50 ש"ח עבור הגשת בקשה לחצו כאן