קריטריונים לקבלה

הקריטריונים לקבלה ל-יה"ת מבוססים על חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 19/10 ומתווה המל"ג לתואר שני.

ישנן שלוש סוגי תעודות המאפשרות קבלה לארגון:

  1. לימודי תעודה שנלמדו בישראל במוסד המוכר על ידי המל"ג עד לשנת 2018.
  2. לימודי תואר מוסמך (שני) ממוסד המוכר על ידי המל"ג ותעודת הכשרה מעשית מתקדמת.
  3. לימודי תעודה או תואר מוסמך (שני) שנלמדו במוסד מוכר בחו"ל.
  4. סטודנטים ללימודי טיפול באמצעות אמנויות במוסד המוכר על ידי המל"ג.

את כלל טפסי הקבלה הרלוונטים לסוג התעודה והסבר על אופן הגשתם ניתן למצוא בדף טפסי קבלה.

  תשלום דמי חבר יתבצע לאחר אישור קבלה לחברות ע"י ועדת רישום ומעבר.

ועדת חריגים
במקרים בהם מתעוררת שאלה בסוגיית קבלתו/ה של מועמד/ת רשאית ועדת הרישום והקבלה ביה"ת לפנות אל ועדת החריגים של האגודה על מנת לבחון את הנושא.
במקרה זה תתכנס ועדת החריגים לדון בדבר קבלת המועמד/ת באופן פרטני ותקבע האם ניתן לפתור את החריגה ובאלה התניות. 
את תשובתה תעביר ועדת החריגים לועדת הקבלה וזו תשיב ישירות למועמד/ת.
להגשת פניה ליה"ת בנושאי רישום וקבלה הכנסו לדף צור קשר