מעמד מתמחה להדרכה

כיצד ניתן לקבל מעמד של 'מתמחה להדרכה'

ניתן להתחיל את התהליך למטפלים באמצעות אמנויות חברי יה"ת, שצברו וותק בעבודה טיפולית במסגרות ציבוריות – על פי המפורט בטופס 12.

לתשלום 50 ש"ח עבור הגשת בקשה לחצו כאן

 מה התנאים למעבר למעמד 'מתמחה להדרכה'?

1.    ותק של 5 שנים לפחות (לאחר סיום הלימודים) בעבודה טיפולית במוסדות ציבוריים.

2.    וותק של 3 שנים לפחות במעמד 'חבר' ב-יה"ת.

3.    אישור על 3,000 שעות עבודה קליניות במוסדות ציבוריים.

4.    אישור על 300 שעות הדרכה לפי החלוקה הבאה:

  • 150 שעות הדרכה ממדריך/ה מוכר ביה"ת בתחום ההתמחות של המבקש בהדרכה פרטנית / קבוצתית. 

  • 150 שעות של הדרכה פרטנית / קבוצתית ממדריכים מתחומים אחרים בטיפול באמנויות או ממקצועות בריאות הנפש.

5.    תשלום עבור הגשת הבקשה בסך 50 ש"ח לתשלום לחצו כאן 

 

מה התנאים למעבר למעמד 'מתמחה להדרכה' למטפלים וותיקים שאינם חברים ביה"ת?

1.    הגשת בקשת חברות ליה"ת בהתאם למסלול ההכשרה - לימודי תעודה / תואר מוסמך

2.    רק לאחר קבלת אישור חברות - הגשת בקשה למעמד 'מתמחה להדרכה' כפי שמוסבר לעיל.

מה מאפשר מעמד 'מתמחה להדרכה'?

מעמד 'מתמחה להדרכה' מאפשר להתחיל להדריך מודרכים (הדרכה רגילה) ולקבל על כך 'הדרכה על הדרכה' ממדריך מוסמך ע"י יה"ת. וכן, לחתום למודרך על שעות הדרכה בטופס 99.

בנוסף, לאחר קבלת מעמד 'מתמחה להדרכה' יכול מתמחה להדרכה להתחיל תהליך למעמד מדריך.

לתשלום 50 ש"ח עבור הגשת בקשה לחצו כאן