מדיניות הפרטיות של האתר

ברוכים הבאים לאתר עמותת יה"ת יצירה הבעה תרפיה - האגודה לטיפול באמצעות אמנויות בישראל (ע"ר) (להלן: "העמותה"). העמותה הינה תאגיד ללא מטרת רווח (מלכ"ר), המרכזת תחתיה את מקצועות הטיפול באמצעות אמנויות בישראל, ועיקרה הנחלת אמות מידה מקצועיות ואיכותיות לעוסקים בטיפול, חשיפת המקצוע לציבור הרחב והסדרת ומיסוד מקצועות אלה בחקיקה.אתר האינטרנט של העמותה (להלן: "האתר"), מהווה מאגר מידע בעל תוכן פתוח ומקוון המרכז מידע עבור המטפלים, חברי העמותה (להלן: "המטפלים"), הציבור הרחב (להלן: "המשתמשים") ועבור הסטודנטים למקצועות הטיפול השונים (להלן: "הסטודנטים"). מטרת האתר היא להעמיד לרשות משתמשי האתר מידע כללי בנושאים הקשורים לשיטות הטיפול השונות, אירועים וכנסים, מידע על מטפלים וכדומה.השימוש באתר ובכלל זה בתכנים המוצגים בו כפוף למדיניות הפרטיות המפורטת להלן ("מדיניות הפרטיות"). אנא קרא מסמך זה בעיון ובקפידה, שכן השימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותיו מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור במדיניות פרטיות זו. 

מדיניות פרטיות

פרטיותך חשובה לנו. בעצם השימוש באתר אתה מסכים לנוהלי איסוף המידע והשימוש בו המתוארים להלן.

1.       מידע שאנו עשויים לאסוף. במסגרת השימושים באתר הניתנים למטפלים ובכפוף לתנאי השימוש באתר, באפשרותך לפתוח כרטיס אישי המכיל פרטים אודותייך כמטפל (להלן: "השירות"). בעת ההרשמה לשירות עליך לספק מידע מסוים המזהה אותך באופן אישי, לדוגמא:  שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון, תמונה, ועוד. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמה. שים לב כי מבלי למסור חלק מפרטי המידע הללו לא תוכל להירשם או להשתמש בשירות זה.

2.         השימוש במידע. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר בעבור המטרות הבאות:

2.1.    כדי לאפשר לך לעשות שימוש בשירות ולשפר את חוויית המשתמש שלך כמטפל;

2.2.    תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת השירות והאתר;

2.3.    איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באתר, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין.

3.         מסירת מידע לצדדים שלישים. מפעם לפעם אנו עשויים לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות משתמשים וסטודנטים, מידע אודות השימוש באתר ובשירות.

4.         אנו עשויים לחלוק מידע שנאסף אודות השימוש באתר ובשירות לצדדים שלישיים בקשר עם מחקר אקדמי אשר מתנהל או עשוי להתנהל ו/או כל תהליך רלוונטי הנוגע לפעילות העמותה בעתיד, כפי שיידרש מעת לעת.

5.         באישור תנאי השימוש ובשימוש באתר ובשירות הנך מסכים לשימוש זה במידע.

בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך או את המידע שנאסף עליך באתר במקרים המפורטים להלן:

5.1.    אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

5.2.    בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

5.3.    אם תפר את תנאי השימוש ו/או תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

5.4.    בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה שתחייב חשיפת מידע.

6.         אבטחת מידע. העמותה מפעילה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על  המידע שלך. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט והעמותה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.