מעמד מדריך

מה נדרש ממני כ'מתמחה להדרכה' עד להגשת בקשה למעמד 'מדריך'?

א.    בכל שנה יש להדריך לפחות 2 מטפלים/סטודנטים לטיפול באמצעות אמנויות - שניים לפחות מחטיבה הזהה לחטיבה של מבקש המעמד והשניים האחרים יכולים להיות מחטיבות אחרות - סך הכל במהלך שנתיים יש להדריך לפחות 4 מודרכים.

ב.    במהלך שנתיים במעמד 'מתמחה להדרכה' יש לקבל לפחות 50 שעות 'הדרכה על הדרכה' לפי הפרוט:

- 25 ש' לפחות יהיו בהדרכה פרטנית / קבוצתית ממדריך מוסמך יה"ת (במעמד 'מדריך מומחה') מתחום אחר בטיפול באמצעות אמנויות משל המבקש, או ממדריך מוסמך באחד ממקצועות בריאות הנפש.

- 25 ש' לפחות יהיו בהדרכה פרטנית / קבוצתית ממדריך מוסמך יה"ת (במעמד 'מדריך מומחה') מאותו תחום בטיפול באמצעות אמנויות של מבקש הבקשה.

איך עוברים ממעמד של 'מתמחה להדרכה' למעמד 'מדריך'? 

מטפלים באמצעות אמנויות, חברי יה"ת במעמד 'מתמחה להדרכה' שסיימו תהליך של שנתיים לפחות ולאחר שמולאו התנאים המפורטים במעמד 'מתמחה להדרכה', רשאים להגיש בקשה למעמד 'מדריך' ביה"ת.

מהם התנאים לקבלת מעמד 'מדריך' ביה"ת ?

הגשת בקשה למעמד 'מדריך' על גבי הטפסים טופס 13 + טופס 13.1.

מה מקנה מעמד 'מדריך' ביה"ת?

  1. עם אישור מעמד 'מדריך' יעודכן המעמד במאגר המטפלים ביה"ת.
  2. קבלת תעודת 'מוסמך יה"ת' להדרכה.
  3. עם קבלת מעמד 'מדריך' ביה"ת , רשאי מטפל להדריך מודרכים הדרכה רגילה (לא 'הדרכה על הדרכה').

מטפל במעמד 'מדריך', יכול להתקדם למעמד 'מדריך מומחה'