איצקוביץ אורית

מוסיקה
תנועה
נחלים
052-6419723
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר