קול קורא להמלצות לקראת הענקת תעודת הוקרה עמית כבוד /יקיר יה"ת בכנס יה"ת 2021

קול קורא לחברי יה"ת 

לקראת טקס הענקת תעודות הוקרה

כל החברים באיגוד מוזמנים להציע מועמדים הראויים לקבל תעודת עמית כבוד או יקיר יה"ת במסגרת טקס ההוקרה

שיערך בכנס ביום שני בערב 1 פברואר 2021 .

זה הזמן והמקום לזכור, להזכיר, לשבח ולהוקיר חברות וחברים אשר תרמו תרומה ייחודית למען האיגוד ולמען

המקצועיות.

הנכם מוזמנים להגיש ,לבד או מטעם קבוצה, מועמדים שעומדים בקריטריונים הרצ"ב:

קריטריונים לבחירה של עמית כבוד על ידי החברים:

*גיל 60 ומעלה.

*חבר ב יה"ת בעל ותק של לפחות 10 שנים אשר פעל/ה ותרם באופן משמעותי למען האיגוד וחבריו.

* מטפל מנוסה ובעל ניסיון היכול להוות "מגדלור" לעוסקים בטיפול באמנויות.

* תרם רבות לקידום וביסוס המקצוע.

* פורץ דרך ותורם להתחדשות התחום, מבחינה מקצועית ואקדמית.

*המועמד לא יהיה חבר המכהן בתפקיד כל שהוא בארגון, בזמן הענקת אות ההוקרה.

 

קריטריונים לבחירה של יקיר יה"ת:

חבר אשר הקדישו את חייהם/ תרמו תרומה ייחודית עבור יה"ת במשך תקופה/ שנים רבות.

הוא יכול להיות חבר פעיל בהווה או בעבר וגם מי שהלך לעולמו.

מועמד יכול להיות מוצע גם על ידי הציבור וגם על ידי הוועדה או הנהלת יה"ת

תהליך בחירת המועמדים:

תתכנס ועדה שתפקידה יהיה לבחון את המועמדים הפוטנציאליים ולבחור -מועמדים ראויים העונים לקריטריונים מתוך רשימת

המומלצים שנשלחו על ידי החברים .

לאחר שתתקבל החלטת הועדה, הועדה תפרסם את הנימוקים לבחירה. הועדה תגיש את שמות הנבחרים עד חודשיים לפני

תאריך הכנס.

מתווה ההגשה:

שם המועמד וגילו.

תיאור קצר של קורות חייו האישיים.

תיאור של קורות חייו המקצועיים והסיבות להיותו בעל שיעור קומה בתחומו המקצועי.

תיאור של פעילותו ותרומתו עבור יה"ת

 

את המסמך יש לשלוח לא יאוחר ממועד ה 15.11.20

אל טל, המתאמת הארגונית דוא"ל: yahat2013@gmail.com

 הפניה מיועדת לנשים וגברים כאחד

 ניתן להגיש פעם נוספת מועמדים שהוגשו בעבר, בהתאם לכל הקרטריונים עם עדכון קורות החיים