כרטיס חבר

כרטיס החבר של יה"ת הוא הכרטיס היחיד כיום שמהווה "תו תקן" מקצועי ומעניק ביטחון ואישור למעסיקים ולמטופלים פוטנציאלים לכך שהמטפל נמצא ראוי ועומד בכל הדרישות האקדמיות והמעשיות כמטפל מוסמך על פי אמות המידה של האגודה המקצועית.

בנוסף, מקנה הכרטיס למחזיקיו שלל הטבות והנחות הן ברכישת ציוד וספרות מקצועית והן ברישום לימי עיון, כנסים ואירועים - לרשימת ההטבות המלאה הכנסו לדף ההטבות.

יש להקפיד שכרטיס החבר שברשותכם בתוקף ומדבקה עם השנה הרלוונטית מופיעה בו מתחת לתמונת המטפל.

כרטיס חבר