ביגלמן יעל

טיפול באמצעות אמנות חזותית
מעגן מיכאל
052-8545011
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך בכיר
מספר מדריך:
427מ
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים