בצלאל-חיים נורית

טיפול באמצעות ביבליותרפיה
הרצליה
054-4816126
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
1319
מעניק הדרכות מוזלות

תוצרים שלי שאשמח שתכירו

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0143034317719943

https://www.researchgate.net/publication/233068405_Bibliotherapy_Treatment_for_Children_With_Adjustment_Difficulties_A_Comparison_of_Affective_and_Cognitive_Bibliotherapy