בר אילן עמית ענת

אמנות חזותית
מזרע
054-9985258
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
מדריך
מספר מדריך:
1216
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים
מעניק הדרכות מוזלות