ברוך ד"ר אילנה

טיפול באמצעות מוסיקה
בית שמש
050-7466362
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך בכיר
מספר מדריך:
1013