דן שרון

אמנות חזותית
לפיד
050-6767704
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר